Меню
ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕНЬ УКРПОШТОЮ

Публічна оферта та політика конфіденційності

ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ

Покупець може переглядати зміст Сайту Продавця, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

Покупець зобов’язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при здійсненні замовлення.

Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

Продавець має право відмовити Покупцеві в передачі Товару, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані або порушив умови Договору.

Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення тощо.

Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі або уступці, створювати вторинні документи тощо.


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, в тому числі шляхом кредитування. Покупець не заперечує щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи, що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності. А також погоджується з тим, що володілець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки. В тому числі, на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечує про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розуміє: фінансові установи, колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, інші фізичні та/або юридичні особи.

Покупець повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Покупець як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Продавець не продає, не передає та не розголошує особисту інформацію, яку отримує на своєму Сайті, третім сторонам без попередньої згоди Покупця. Продавець розкриває особисту інформацію лише у випадках, визначених чинним законодавством України.


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Оферта — пропозиція Продавця (викладена на сайті чи сайтах Продавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

1.2. Акцепт — надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Замовлення — належно оформлена заявка на отримання Товару, що адресується Продавцю.

1.4. Товар - опублікований на Сайті Продавця перелік товарів.

1.5. Покупецьфізична особа, яка уклала цей Договір, акцептувавши пропозицію способом, указаним у цьому Договорі та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застарежень).

Приймаючи умови цього Договору, Покупець укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг вісімнадцятирічного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма суттєвими умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

1.6. ПродавецьФОП Іщук Б.І., який діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якого м.Рівне, вул.Відінська, 19/50.

1.7. Сайт – сторінка у інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, за адресою: http://poloskun.ua, право на використання якої, належить Продавцю.

1.8. Електронна пошта — офіційна електронна адреса Продавця.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана оферта є офіційною пропозицією будь-якій фізичній особі укласти цей Договір на визначених нижче умовах.

Цей договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

2.2. Прийняття (акцепт) оферти означає повне та безумовне прийняття Покупцем всіх умов без будь-яких виключень та/або обмежень відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України.

2.3. Продавець та Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця продукцію, представлену для продажу на сайті (надалі — Товар), а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору і реалізації Товару.

3.3. Продавець гарантує, що Товар, зазначений в даному Договорі, на момент укладення Договору належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов’язання перед будь-якими фізичними або юридичними особами, чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством України.


4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідному сайті Продавця або, зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту Продавця.

4.2. Строк обробки Продавцем замовлення — до 5 (п’яти) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.


5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Товару за цією офертою, розміщена на Сайті Продавця.

5.2. Вартість Товару, що вказана на Сайті Продавця, не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

5.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті Продавця у розділі Оплата і доставка.

5.5. Продавець має право в односторонньому порядку переглядати і змінювати вартість Товару. Про введення нових цін Продавець сповіщає Покупця, шляхом публікації повідомлення про це на Сайті.


6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Поставка Товару здійснюється на умовах, визначених у замовленні Покупця.

6.2. Найменування та кількість обраного Покупцем Товару вказуються у замовленні Покупця.

6.3. Покупець під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в замовленні або в транспортній накладній на доставку Товарів, що не має претензій до кількості та комплектності Товару.

6.4. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем в пункті поставки Товару.


7. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Сторони розуміють і погоджується з тим, що протягом терміну дії Договору вони можуть бути допущені або іншим чином мати доступ до інформації і матеріалів, у письмовій, усній або іншій формі, яку інша Сторона вважає конфіденційною.

7.2. Цей Договір є конфіденційним за формою і змістом. За взаємною згодою жодне з положень цього Договору не підлягає розголошенню будь-якою Стороною без письмової згоди на те іншої Сторони протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після його припинення.

7.3. Кожна Сторона зобов’язується використовувати отриману від іншої Сторони інформацію тільки для цілей, зазначених у цьому Договорі і забезпечити, захистити і зберегти конфіденційність інформації, принаймні в такій же мірі, як вона зберігає конфіденційність власної інформації подібного характеру, але в будь-якому випадку не менше розумного ступеню дбайливості або обережності.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

8.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. Сторона не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим договором, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.4. За порушення строків оплати переданого Товару, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені за прострочення виконання зобов’язання не обмежується будь-якими граничними строками. Строк позовної давності для вимог про стягнення пені та штрафу за цим Договором встановлюється тривалістю у три роки.

8.5. У випадку порушення строків передачі Товару, Покупець має право відмовитись від Договору, за умови проведення розрахунків за фактично отриманий Товар.


9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


10. ФОРС-МАЖОР

10.1. У випадках порушення своїх зобов’язань, що передбачені цим Договором, його Сторони несуть господарсько-правову відповідальність, якщо не доведуть, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

10.2. Не вважаються обставинами непереборної сили, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

10.3. У випадку настання обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань відкладається на термін, протягом якого мають місце такі обставини і їх наслідки, за умови, якщо не мала місце фізична загибель Товару.

10.4. При настанні обставин непереборної сили, Сторона, що посилається на них, повинна у 10-десятиденний строк сповістити іншу Сторону про настання таких обставин, з наданням усіх належних доказів.

10.5. Факт настання обставин непереборної сили підлягає обов’язковому підтвердженню письмовими довідками місцевих представництв Торгово-промислової палати України.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Покупець гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та у повному обсязі.

11.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, змінювати вартість Товару тощо. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору буде розміщено Продавцем на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації).

11.3. Продавець залишає за собою право в будь-який момент на свій розсуд покращувати, змінювати, виправляти, оновлювати версії Сайту.

11.4. Наведені на сайті фото Товару можуть несуттєво відрізнятися від реального вигляду самого Товару (із обов’язковим збереженням характеристик товару, які зазначені в описі такого Товару).

11.5. Одностороння зміна умов укладеного Договору Покупцем чи його відмова виконувати умови укладеного Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.

Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Покупцем та укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати акцептування.

11.7. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.


12. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа підприємець Іщук Богдан Іванович

Юридична адреса: м.Рівне, вул.Відінська, 19/50

Поштова адреса: м.Рівне, вул.Біла, 53, 33000

ІПН 3542607412

IBAN UA173052990000026001010707500

в РФ АТ "Приватбанк" м.Рівне, МФО 333391

e-mail: shop@poloskun.ua